Het monumentale gemaal bemaalt sinds 1847 de Anna Paulowna polder. Het gemaal is oorspronkelijk gebouwd met twee vijzels aangedreven met stoommachines. In de dertiger jaren heeft ombouw plaats gevonden tot een tweetal geŽlektrificeerde schroef / centrifugaalpompen.

Door optredende paalrot is het gebouw in verval geraakt. De pompinstallaties zijn aan vervanging toe.

Na zorgvuldige analyse is besloten de pompcapaciteit te vergroten door nieuwe schroeppompen met frequentiegeregelde motoren te plaatsen en het monumentale gebouw van een nieuwe fundering te voorzien.

Inmiddels zijn, via een concurrentiegerichte dialoog, de pompinstallaties ingekocht. De aanbesteding van het civieltechnische RAW-bestek heeft in December 2009 succesvol plaatsgevonden. Als de renovatie in 2011 afgerond is kan het gemaal weer een honderdtal jaren betrouwbaar de Anna Paulowna polder bemalen.

Tel.†††††† : ++31(0)6-55336656

E-mail: info@marne-management.com

Web.††† www.marne-management.com

 

 

 

Adres/ telefoon:

Gemaal Wijdenes Spaans

Monumentaal Gemaal Wijdenes Spaans