Uitbreiding Noordzeesluizen Complex

In 2008  / 2009 is een visie ontwikkeld voor de technische uitwerking en realisatie van varianten van de nieuwe zeesluis direct ten zuiden van de Noordersluis waarbij rekening is gehouden met een verlengde levensduur van de Noordersluis.
Dit voor een zeesluis met kolkafmetingen van 500 X 70 m2 en een drempeldiepte van NAP -18.0 m. Technische uitwerking heeft plaatsgevonden rekening houdend met de nautische ligging, bouwfasering, logistiek en  civieltechnische-,  staalbouwkundige-, werktuigbouwkundige-  en installatietechnische aspecten.

Opdrachtgever ; www.portofamsterdam.nl.

 In 2009 is ter bevordering van bestuurlijke besluitvorming de eerder door RWS opgestelde PRI-raming voor de nieuwe zeesluis getoetst op uitgangspunten (techniek, nautiek),  bouwrisico’s en financiële berekening.

 

 Opdrachtgever: RWS./ Directie Noord-Holland

 

Een nieuwe zeesluis is verantwoord te realiseren waarbij de risico’s voor afhandeling van de scheepvaart tijdens de bouwfase beheersbaar zijn. Gezien het beperkte ruimtebeslag is er een nieuw type sluisdeur ontwikkeld.

Tijdens het Havengilde-diner op 27 november 2009, heeft de minister V&W een convenant getekend met Amsterdam en Provincie NH voor financiering van de nieuwe zeesluis. De uitbreiding moet in 2016 gereed zijn aldus minister Eurlings.

 

 

 

Tel.       : ++31(0)6-55336656

E-mail: info@marne-management.com

Web.    www.marne-management.com

 

 

 

 Adres/ telefoon:

Huidige situatie Noordersluis

 

Toekomst visie