Aansprekende projecten

Naviduct te Enhuizen.

Innovatieve oplossing om verkeerstromen op veilige en vlotte wijze af te wikkelen.

                                                                  Opdrachtgever : Rijkswaterstaat.

Gemaal Leemans te Den Oever.

Modernisering en reconstructie en uitbreiding van een zeegemaal met bijbehorende polder gemalen. Om het polder water van de  Wieringenmeer naar de  Waddenzee te pompen.

 

Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK),  

Voorheen Waterschap Hollands Kroon

Naviduct

Gemaal Leemans  

Reconstructie Noordzeesluizencomplex te IJmuiden

Reconstructie van de grote zeesluis (Noordersluis) om de scheepvaart naar de Haven van Amsterdam voor de komende jaren op een vlotte en veilige manier te waarborgen.

                                                                                     Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat 

Vergroting van het bestaande Panamakanaal met nieuwe  sluizencomplexen aan Atlantische– en Grote Oceaan zijde (Pacific).

 

Opdrachtgever: Kanaalautoriteit ACP 

Panama kanaal sluizen te Panama

Reconstructie Noordzeesluizencomplex

Nieuwe brugverbinding over de IJssel in de N50

 

Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat 

Eilandbrug Kampen

In de gemeente Anna Polowna wordt het monumentale bestaande gemaal geheel gerenoveerd. Hierbij wordt de bestaande pompinstallaties geheel gemoderniseerd waarbij een evenwichtige balans tussen historie en toekomst de uitdaging is. 

 

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

 

Opdrachtgever:  Rijkswaterstaat 

Advies uitbreiding Noordzee sluizen

 

Het sluizen complex IJmuiden is de poort voor de haven van Amsterdam. Enorme hoeveelheden goederen komen zo per schip Amsterdam binnen of vervolgen hun weg naar andere werelddelen.  Door de steeds verder toenemende scheepvaart, goederenstromen en containervaart wordt nagedacht over nieuwe mogelijkheden voor capaciteitsuitbreiding voor een van de grootste sluizen van Europa.

 

De Marne Consultants begeleiden het traject voor het maken van heldere afwegingen die te maken hebben met belangen op nautische, logistiek, financieel, civieltechnisch en waterbouwkundig gebied.

Opdrachtgever: Haven van Amsterdam www.portofamsterdam.nl

Tel.       : ++31(0)6-55336656

E-mail: info@marne-management.com

Web.    www.marne-management.com

 

 

 

 Adres/ telefoon: