Services

†† Technisch management, Assetmanagement

Gebruikelijk in de bouw zijn RAW contracten en engineeringcontracten. Recent worden Design & Construct contracten ook steeds meer toegepast. Het is echter geen sinecure om alle effecten van deze contract vorm te beheersen bij renovatie en nieuwbouw.

De Marne kan, door inzicht en uitgebreide ervaring met projectmanagement, zowel conventionele contracten als de nieuwe D&C-vorm voor  u verzorgen, zodat projecten in de bestekfase en in de uitvoering beheerst verlopen binnen de gestelde kaders.

 

Contractmanagement

Advisering op het gebied van infrastructuur en waterbeheersing voor bijvoorbeeld gemalen, sluizen en havens.

Advies voor; Haalbaarheidsanalyses, project definiŽring,ontwerpfase, contractfase, bouwfase en gebruikersfase.

Specifiek voor natte infrastructuur (havens, sluizen)is het noodzakelijk ook op nautisch gebied kennis en ervaring te hebben.Het afstemmen met loodsen en haven autoriteiten is daarbij cruciaal. De Marne Consultants nemen maritieme aspecten mee in het advies. Deze bundeling van kennis en ervaring biedt u een belangrijke meerwaarde die doorslaggevend is bij projecten.

Consultancy

Na de bouw van kunstwerken begint het technisch beheer van een object en het onderhouden ervan. Bepaald geen eenvoudige klus daar dit zich uitstrekt over vele jaren en waar technisch gezien alle verschillende disciplines uit het project samen komen.

Wanneer dan de gehele levenscyclus in financieel en technische opzicht moet worden beheerd,biedt De Marne gedegen Asset Management als een van de specialistische diensten.

Projectmanagement

Om projecten te managen is vakkennis alleen niet voldoende. Inzicht in de verschillende disciplines en zicht op toepassing,fasering, planning en budget controle, informatie en kwaliteit is noodzakelijk. De Marne weet als geen ander welk een complex geheel op u afkomt en kan voor u het projectmanagement verzorgen.

 

 

 

 

Pro

 

Tel.†††††† : ++31(0)6-55336656

E-mail: info@marne-management.com

Web.††† www.marne-management.com

 

 

 

Adres/ telefoon: